Ontwikkeling NTA voor het meten van emissies met een camera

Persbericht – 2012-04-11

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de afgelopen jaren met geavanceerde technieken aangetoond dat diffuse vluchtige organische stof (VOS) emissies aanzienlijk groter kunnen zijn dan met standaardberekeningen is aangenomen. Een van deze technieken is de infrarood (IR) camera. Momenteel is er voor het gebruik van de IR camera geen normdocument. Daarom bestaat het voornemen om hiervoor een Nederlands Technische Afspraak (NTA) te ontwikkelen. NEN nodigt belanghebbenden uit om deel te nemen aan het normalisatieproces.
Met de IR camera is het mogelijk de voor het blote oog onzichtbare VOS emissies zichtbaar te maken. Zelfs kleine hoeveelheden VOS emissies kunnen met dit type camera als rookwolken worden waargenomen.

NTA 8399 VOS emissies met IR
In NTA 8399 ‘VOS emissies met IR’ worden richtlijnen opgenomen voor een uniform gebruik van de IR camera, zodat de camera naast individuele monitoring ook op een integrale wijze kan worden ingezet voor emissiereductie van VOS emissies. NTA 8399 zal het eerste nationale normdocument voor dit onderwerp in Europa zijn. De ontwikkeling van deze NTA wordt gedragen door de normcommissie ‘Luchtkwaliteit’ en wordt financieel ondersteund door onder meer het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Deelnemers werkgroep VOS Emissies
Geïnteresseerde partijen die mee willen werken aan de ontwikkeling van NTA 8399 kunnen zich aanmelden bij NEN Milieu. De NTA wordt in ongeveer een jaar ontwikkeld door de nog samen te stellen werkgroep ‘NTA VOS Emissies’. Een aantal partijen heeft zich al gemeld voor deelname aan de werkgroep. Naar verwachting komt deze drie keer samen. De eerste vergadering is gepland vóór de zomer van 2012.

Informatie en aanmelden
Voor informatie over het normalisatieproces of de te ontwikkelen NTA: NEN Milieu, Nicolet Baas, telefoon (015) 2 690 303 of via e-mail milieu@nen.nl.
Aanmelden voor de werkgroep NTA VOS Emissies met IR kan tot 23 mei 2012 via e-mail, sharon.sibbald@nen.nl.

Bron

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie