Lidmaatschap

Leden van de vereniging zijn onafhankelijke ondernemingen met een winstoogmerk waarbij haar kerntaken zijn gericht op ondermeer onderzoek, meet- en inspectieactiviteiten.

Een partij wordt als lid toegelaten nadat zij ondermeer:
– heeft bevestigd dat zij daadwerkelijk bij wil dragen aan kwaliteitsontwikkeling (bijvoorbeeld door het leveren aan een bijdrage aan de ontwikkeling van protocollen);
– de “vaktechnische competentie” als voldoende is beoordeeld aan de hand vastgestelde eisen ten aanzien van omvang, ervaring van personeel en aanwezigheid materieel;
– geaccrediteerd is tegen de NEN 45000-serie dan wel ISO 17025

Aspirant Lidmaatschap

Als er nog geen sprake is van accreditatie kan een partij als aspirant-lid worden toegelaten nadat zij heeft verklaard binnen één jaar een accreditatie tegen de NEN 45000-serie dan wel ISO 17025 te verwachten. Hierbij dient de intentie kenbaar gemaakt te worden om uiterlijk binnen een jaar een accrediterende instelling te laten vaststellen dat er sprake is van een aantoonbare en algehele implementatie van de vereiste protocollen.

Interesse of vragen?

Neemt u dan met een van de leden contact op.