Commissieplannen

Beste leden,

Zie hier het 2012-17 verslag 87e vergadering 26 april 2012

2012-26 390146 Commissieplan Luchtkwaliteit 2013_concept

2012-27 39014601 Commissieplan Emissiemetingen en Alg asp 2013_concept

2012-28 39014605 Commissieplan 2013 Geurmetingen 20120905_concept

2012-29 39014606 Commissieplan Werkplek-Buitenlucht 2013_concept

Ontwikkeling NTA voor het meten van emissies met een camera

Persbericht – 2012-04-11

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de afgelopen jaren met geavanceerde technieken aangetoond dat diffuse vluchtige organische stof (VOS) emissies aanzienlijk groter kunnen zijn dan met standaardberekeningen is aangenomen. Een van deze technieken is de infrarood (IR) camera. Momenteel is er voor het gebruik van de IR camera geen normdocument. Daarom bestaat het voornemen om hiervoor een Nederlands Technische Afspraak (NTA) te ontwikkelen. NEN nodigt belanghebbenden uit om deel te nemen aan het normalisatieproces.
Met de IR camera is het mogelijk de voor het blote oog onzichtbare VOS emissies zichtbaar te maken. Zelfs kleine hoeveelheden VOS emissies kunnen met dit type camera als rookwolken worden waargenomen.

NTA 8399 VOS emissies met IR
In NTA 8399 ‘VOS emissies met IR’ worden richtlijnen opgenomen voor een uniform gebruik van de IR camera, zodat de camera naast individuele monitoring ook op een integrale wijze kan worden ingezet voor emissiereductie van VOS emissies. NTA 8399 zal het eerste nationale normdocument voor dit onderwerp in Europa zijn. De ontwikkeling van deze NTA wordt gedragen door de normcommissie ‘Luchtkwaliteit’ en wordt financieel ondersteund door onder meer het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Deelnemers werkgroep VOS Emissies
Geïnteresseerde partijen die mee willen werken aan de ontwikkeling van NTA 8399 kunnen zich aanmelden bij NEN Milieu. De NTA wordt in ongeveer een jaar ontwikkeld door de nog samen te stellen werkgroep ‘NTA VOS Emissies’. Een aantal partijen heeft zich al gemeld voor deelname aan de werkgroep. Naar verwachting komt deze drie keer samen. De eerste vergadering is gepland vóór de zomer van 2012.

Informatie en aanmelden
Voor informatie over het normalisatieproces of de te ontwikkelen NTA: NEN Milieu, Nicolet Baas, telefoon (015) 2 690 303 of via e-mail milieu@nen.nl.
Aanmelden voor de werkgroep NTA VOS Emissies met IR kan tot 23 mei 2012 via e-mail, sharon.sibbald@nen.nl.

Bron

norm koolwaterstofmetingen (EN 12619)

De huidige normen (EN 12619 en EN 13526) zijn nog steeds van toepassing. De norm (ontwerp EN 12619) moet nog voor de formal vote komen.

rapportage pkl

Bestuur,

 

Vanuit de PKL is er een werkgroep die de taak heeft om duidelijk te krijgen welke gegevens er in een rapportage horen te staan. Daarnaast is aangegeven dat bedrijven grote verschillen zien in de rapportage en meer uniformiteit willen hebben ten aanzien van een rapport. De TC van de VKL heeft over dit onderwerp twee keer vergadert en is vervolgens tot de volgende standpunten gekomen:

  1. In de rapportage willen we niet alle verplichte zaken uit de norm opnemen
  2. Een meetbureau moet zelf kunnen bepalen hoe zijn rapport eruit ziet.

Om invulling te geven aan standpunt 1 is er een spreadsheet gemaakt met daarin de normen, de rapportage eisen en hoe wij het willen opnemen in de rapportage. Hierbij zijn drie keuzes gemaakt:

A: altijd opnemen

V: alleen opnemen voor de betreffende normen (VKL standpunt)

O: opvraagbaar in het projectdossier

 

De TC heeft dit voorstel gedaan aan de projectgroep, dit voorstel is gisteren besproken. De projectgroep heeft op een beperkt aantal punten een wijziging aangebracht die ik volgende vergadering zal toelichten. Daarnaast heeft de projectgroep een voorstel gedaan aan de VKL om afspraken te maken waar gegevens in een rapportage staan. Het voorstel van de projectgroep is vandaag ingedient bij de PKL waarbij is opgemerkt dat deze laatste versie nog niet is afgestemt met de VKL.

 

Volgende week wordt het stuk besproken binnen de PKL vanaf dat moment kunnen PKL leden (dus ook de VKL) reageren op het document. Ik zal dan voorstellen dat opmerkingen kunnen worden gemaakt tot 1 januari 2012. deze opmerkingen worden beoordeelt door de projectgroep zodat er in maart 2012 een stuk ligt dat definitief kan worden vastgesteld door de PKL. Op deze manier hebben wij als VKL zelf ook de tijd om tot een standpunt te komen.

 

Indien er vragen zijn bel me dan even.

 

Groet,

Roger Stoeltie